برنج هاشمی سالم واستاندارد سفید وقهوهای تولید۱۴۰۲ اماده توزیع است ۰۹۱۱۳۱۳۰۰۹۸


برنج فجر
مشاهده بيشتربرنج هاشمی کشت دوم
مشاهده بيشتربرنج هاشمی سالم استاندارد
مشاهده بيشترهاشمی برداشت دوم رتون
مشاهده بيشتر

نشانی : مازندران شهرستان محموداباد ،کیلومتر ۱۰ جاده امل,روستای کلوده ، کلیومتر ۳ جاده ولیسده ، روستای گلیرد ،جنب بهداری
01144839637
09113130098
Shakeripishro@yahoo.com